NY DETALJPLAN

Medborgardialog i Berga Centrum kring ny detaljplan

Planerna för ett nytt Berga Centrum är i full gång. En ny detaljplan håller på att tas fram där ICA Fastigheter tillsammans med Linköpings kommun och andra fastighetsägare vill utveckla Berga centrum med en ny ICA butik, service och bostäder.

En viktig del i utvecklingen är att höra hur de som lever och verkar på platsen vill att framtidens Berga ska se ut. Därför bjöd med Linköpings kommun och ICA Fastigheter tillsammans och övriga fastighetsägare i området in till en dialog för att prata om framtidens Berga. Den 1 och 7 juni sattes det upp tält utanför huvudentrén till centrumet där det bjöds på fika och dit boende och besökare var välkomna att prata med representanter från ICA Fastigheter, kommunen, Heimstaden och Stångåstaden på plats. Besökarna fick även möjlighet att lämna sin synpunkt via formulär på plats eller svara på en digital enkät via en QR kod.

Det var två lyckade dagar där alla som var på plats var glada och nöjda med de tankar och idéer som kom in.

Vad tyckte allmänheten?

För att summera dialogen var de flesta som kom förbi är måna om att ICA-butiken ska finnas kvar i Berga centrum och uppskattar även att det finns apotek, vårdcentral och annan service i deras närområde. En besökare påpekade att trygghet på platsen är viktig och någon annan att det är viktigt att kunna ladda busskortet och att ha en plats där man kan träffa vänner över en kaffe. 

Trygghet och mötesplatser viktigt i nya detaljplanen

I ICA Fastigheters detaljplaneansökan finns just trygghet och mötesplatser med som två viktiga områden att förbättra i arbetet med nya Berga centrum. Bland annat är tanken att bygga bort öppna större ytor, som emellanåt kan upplevas som otrygga men utan att skapa dolda hörn eller skrymslen.

Handel i olika former är tänkta att placeras i kvarterens bottenvåningar där alla entréer vänds utåt mot gata och torg för att vara lättillgängliga, öppna och välkomnande. Torget och handelsstråken är tänkta att tillsammans bidra till en synlig livfullhet och skapar en plats där människor vill vistas och ska känna sig trygga på.

Nästa steg blir nu för kommunen att ta med medborgarnas åsikter i vidare detaljplanearbetet.  

– Vi ska vrida och vända på alla frågeställningar. Tanken är att planen ska vara klar 2024/2025 och att hela centrumet är ombyggt till cirka 2032, säger Filippa Blomberg, planarkitekt och projektledare, Linköpings kommun.

Dela