BUTIKSÖPPNING

Nu har Limhamn Sjöstads nya ICA-butik öppnat

Den 23 november öppnade nya ICA-butiken ICA Supermarket Limhamns Sjöstad. Här har ICA Fastigheter tillsammans med JM utvecklat ett stadsmässigt blandstadkvarter där både mat och boende fått stå i fokus.

Det var en efterlängtad butiksöppning som skedde den 23 november. Redan innan öppningen klockan 10 stod besökare i kö utanför. Innan det var dags att gå in och premiärkika hölls tal av både ICA-handlare Andreas Jendestig och ICA Fastigheters representant Catarina Ekberg, chef Projektutveckling. 

Expansiv del av Limhamn med 4-5 000 bostäder

Limhamns Sjöstad är en havsnära del i västra Malmö och som står under stor utveckling. Området är ett tidigare kalkbrott och cementindustri från så långt tillbaka som mitten av 1800-talet. Under flera år och i olika etapper har platsen nu förvandlats till en stad i staden som förväntas innehålla mellan 4 000 och 5 000 stadsmässiga bostäder när området är klart. Läget, stadsmiljön och kundunderlaget ger goda förutsättningar för den nya moderna livsmedelsbutik som ICA Fastigheter har utvecklat på gatuplan. Utöver livsmedel finns ett underjordiskt kundgarage med hiss upp till entrén och ytterligare två kommersiella lokaler som väntar på att fyllas med innehåll som passar en plats med lite puls.  

Ny ICA-butik för vardagens puls

När nu Andreas Jendestig öppnar dörren till sin nya butik kommer han erbjuda både boende och besökare i närområdet långa öppettider, god mat och brett sortiment av både livsmedelsvaror som färdiga måltidslöningar. Här finns ambitionen att vara samhällets nav där vardagens liv och sociala gemenskap äger rum.

Arkitektur utifrån skånsk byggtradition med influenser från industrin

För att återspegla den industriella historien på platsen, med influenser från skånsk byggnadstradition, är det kommersiella bottenplanet är byggt i rött tegel. För att förstärka industrikaraktären i bottenvåningen har butiksfönster i ICAs lokaler försetts med spröjsade fönster. Den mindre kvadratiska spröjsen ger associationer både till äldre industri i Skåne men samtidigt till känslan av storstadsbyggnader i exempelvis Soho, New York.

ICA-butikens yta uppgår till cirka 1 600 kvadratmeter och de två grannlokalerna har ytor på cirka 200 kvadratmeter var. Två garage finns i byggnaden, dels ett underjordiskt med ett 60-tal platser för ICA-butikens kunder, samt ett garage ovan ICA-butiken reserverat för de boende med cirka 50 parkeringsplatser. 

Byggnaden har både laddstolpar för elbilar och effektiv uppvärmning genom fjärrvärme. När projektet är helt avslutat kommer ICA Fastigheters del av fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Samarbete med JM i 3D fastighet för ett yteffektivt och gott innehåll

ICA Fastigheter har lång erfarenhet av hur handeln samspelar med staden och dess invånare. Vår kärnkompetens är kommersiella och offentliga ytor i kombination med vår starka hyresgäst ICA-butiken. När städer och urbana stadsdelar växer och utvecklas blir det allt viktigare att skapa en bra mix av kommersiellt utbud i kombination med andra fastighetsslag som exempelvis bostäder.

Projektet i Limhamns sjöstad har varit ett lyckat samarbete med JM. Tillsammans har vi genom smart 3D fastighetsbildning effektivt kunnat använda marken till både kommersiella verksamheter som trygga boendemiljöer vilket bidrar till långsiktiga värden i den nya stadsdelen.

I kvarteret har JM ovanför ICA-butiken utvecklat 71 nya bostadsrätter som erbjuder en egen lummig innergården och närhet till både småbåtshamnen som naturreservatet och för att inte glömma ICA-butiken på hörnet som kvarterets skafferi. Bostäderna har en planerad inflyttning under våren 2023.

Butiken i gatuplan med bostäder ovan.  

Handlare Andreas redo för butiksöppningen, material från butikens webbsida. 

Arkitekturen är inspirerad från traktens byggtraditioner. Den mindre kvadratiska spröjsen ger associationer både till äldre industri i Skåne och New York. 

    Dela