NYBYGGNADSPROJEKT

ICA Fastigheter utvecklar stadskvarter i Enköping

ICA Fastigheter utvecklar ett stadskvarter med en ICA Supermarket samt 52 lägenheter vid Doktor Westerlunds gata i centrala Enköping. Bostäderna ovan ICA-butiken utvecklas i en gemensam entreprenad med Magnolia Bostad, som kommer att äga bostäderna genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Fastigheten är idag en del av ett lättindustriområde, men genom att bygga bort lättindustrin och förlänga bostadsbebyggelsen vill ICA Fastigheter medverka till att Enköpings citykärna expanderar på ett naturligt och trivsamt sätt till glädje för boende i närområdet.

- Vi är väldigt glada över att få vara delaktiga i att utveckla Enköping och bygga en ny ICA-butik med bostäder i ett växande stadskvarter. Det ligger helt i linje med vår strategi att hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med exempelvis bostäder, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Modern butik med e-handelsstation

ICA-butiken kommer att bli en modern butik med fokus på färskvaror, inspirerande måltidslösningar och en tillgänglig e-handelsstation där besökarna lätt kan svänga förbi och hämta upp sina matinköp. I anslutningen till ICA-butiken finns ytterligare två kommersiella lokaler inplanerade med ytor på 50 respektive 200 kvadratmeter.

Miljöbyggnad guld och geoenergi

Handelsfastigheten kommer att certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och butikens kylanläggning tillsammans med ett geoenergisystem säkrar att fastigheten får effektiv uppvärmning med låg elförbrukning såväl vinter- som sommartid.
Projektet innehåller cirka 2 000 kvadratmeter kommersiell verksamhet och cirka 12 000 kvadratmeter bostäder.

Byggstart planeras till andra kvartalet 2021. Ambitionen är att såväl ICA-butiken som de 52 ovanliggande bostäderna ska stå klara under första delen av 2023.

 

Läs mer om projektet
Dela