TRANSAKTION

ICA Fastigheter säljer butiksfastigheter till Cibus

ICA Fastigheter säljer tre butiksfastigheter till Cibus Nordic Real Estate AB. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till drygt 3 400 kvadratmeter och har ICA som hyresgäst.

- Försäljningen ligger i linje med ICA Fastigheters strategi om en aktiv förvaltning där förvärv och avyttringar sker kontinuerligt, säger Christina Hambäck, chef Strategi & Investeringar.

Fastigheterna har cirka 3 400 kvadratmeter uthyrningsbar area. Tillträde sker i juni 2021.

De tre butiksfastigheterna innefattar ICA Nära Kronhallen i Karlskoga, ICA Nära Soltunet i Nora och ICA Supermarket Centrum i Örnsköldsvik.

Dela