STADSUTVECKLING

ICA Fastigheter utvecklar ICA Nära i 3D-bildning med ovanliggande bostäder i Göteborg

ICA Fastigheter utvecklar nya ICA Nära Björlanda i utvecklingsområdet Björlanda Ängar i Göteborg. Ovanpå butiken kommer Alhem Fastigheter utveckla bostäder. ICA Fastigheter kommer att äga butiksdelen i en tredimensionell fastighetsbildning. Butiken beräknas stå klar vintern 2024/2025.

Området Björlanda Ängar är ett nytt bostadsområde vid Skra Bro på Hisingen i Göteborg där 600 bostäder kommer att uppföras. Området kommer också att bli ett nytt lokalt centrum med butiker, service och mer utbyggd lokaltrafik tillsammans med lokaler för butiker och serviceinrättningar.  

- Vi är glada över att vara delaktiga i att utveckla det lokala centrumet och bidra med mer tillgänglig handel i ett växande Göteborg. Det ligger i linje med vår strategi att hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med exempelvis bostäder, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Nära handel och service för en bättre kundupplevelse

Projektet innehåller cirka 1 300 kvadratmeter kommersiell verksamhet. I anslutning till den 1 000 kvadratmeter stora ICA-butiken finns ytterligare kommersiella ytor om cirka 300 kvadratmeter som kommer att hyras ut.  

ICA-butiken kommer att bli en modern butik anpassad till den lokala marknaden med en ännu bättre kundupplevelse och ett brett måltidserbjudande för både vardag och helg. Nya ICA Nära Björlanda kommer ha en ökad tillgänglighet för gående och cyklister, men även för bilburna kunder genom fler parkeringsplatser. 

Ambitionen är att såväl ICA-butiken ska stå klara under vintern 2024/2025. När nya ICA Nära Björlanda öppnas kommer den befintliga ICA Nära-butiken i Björlanda stängas. 

Dela