TRANSAKTION

ICA Fastigheter säljer två lagerfastigheter till Catena

ICA Fastigheter säljer två lagerfastigheter, Viby 19:106 och Arendal 13:3, till Catena genom en sale and lease back där ICA Fastigheter i samband med försäljningen tecknar två sjuåriga hyresavtal med Catena. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till drygt 24 600 kvadratmeter.

- Lagerfastigheterna i Viby och Arendal är två nya och moderna fastigheter med hög miljöprofil som har utvecklats utifrån ICA Fastigheters uppdrag att möjliggöra ICAs behov av rätt lokaler på strategiskt viktiga lägen. Vi har goda erfarenheter av Catena som hyresvärd sedan tidigare och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Genom affären frigörs kapital för att minska koncernens nettoskuld, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Fastigheten Viby 19:106 i Upplands-Bro omfattar 7 335 kvadratmeter och fastigheten Arendal 13:3 i Göteborg avser 17 307 kvadratmeter. Fastigheten i Arendal nådde under hösten, som första lager i Sverige, den högsta miljöcertifieringen Breeam Outstanding. Fastigheten i Viby genomgår en certifieringsprocess för Miljöbyggnad Silver. Frånträde planeras till den 1 februari 2023.

Catena är sedan tidigare hyresvärd på ICAs lager i Kungälv, Linköping, Kallhäll och Borlänge.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 0,5 Mdkr i första kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 0,5 Mdkr. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 0,4 Mdkr.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 100 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2023. Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar.

AG Advokat och CBRE har varit rådgivare i transaktionen.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster, ICA Försäkring och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. ICA Gruppen omsatte 2021 cirka 128 miljarder kronor. För mer information se icagruppen.se. 

Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter

Dela