MArknadsplatser

  Marknadsplatser mer hjärtsäkra tack vare Apotek Hjärtat

  Som första apotekskedja i Sverige installerar Apotek Hjärtat hjärtstartare på eller i direkt anslutning till samtliga närmare 400 apotek, där flera av dem ligger i nära en ICA-butik och ytterligare goda grannar. I samband med det utbildas Apotek Hjärtats 3 500 medarbetare i hjärt-lungräddning. Syftet med initiativet är att rädda fler personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

  Plötsligt hjärtstopp kan inträffa var som helst, och varje dag dör runt 15 personer av det utanför sjukvården i Sverige. För varje minut som går utan behandling av en hjärtstartare minskar chansen att överleva med 10 procent. Med omedelbar hjärt-lungräddning ges de bästa förutsättningarna för att lyckas starta hjärtat med en hjärtstartare, och chansen att överleva ökar med två till tre gånger.  

  För att fler hjärtan ska få chans att fortsätta slå säkerställer Apotek Hjärtat att det finns hjärtstartare på eller i anslutning till kedjans närmare 400 apotek – från Älvsbyn i norr till Trelleborg i söder. Hjärtstartarna registreras i Hjärtstartarregistret för att bli tillgängliga för allmänheten.

  Hjärtstartare till glädje för platsens besökare 

  ICA Fastigheter äger och förvaltar cirka 150 fastigheter innehållande ICA-butiker och i vissa fall goda grannar. I flertalet av dem finns även Apotek Hjärtat som hyresgäst. Tack vare apotekets satsning, att utrusta varje apotek med hjärtstartare och utbildad personal, hjälper de till att göra platserna kring våra fastigheter tryggare. I exempelvis Flottiljen Köpkvarter i Järfälla och Flygstaden handel i Halmstad finns hjärtstartaren sedan tidigare placerad i ICA Maxis förbutik. Nu har medarbetarna på Apotek Hjärtat utbildas i hjärt-lungräddning och får lära sig hur de använder en hjärtstartare, vilket gör de båda marknadsplatserna ytterligare hjärtsäkrare. 

  – Utbildningen vi fått i hjärt-lungräddning var riktigt bra.  Några i personalen var lite nervösa och funderade på hur de ska klara av en hjärt-lungräddning när det väl inträffar ett tillbud, men efter utbildningen kände de sig mer säkra på att de kommer klara av situationen,  

  säger Arkan Nahi, Apotekschef Apotek Hjärtat Flottiljen Köpkvarter.

  Utbildningen är datorbaserad, men innefattar även övning på dockor för att se att allt görs rätt. Själva hjärtstartaren är självinstruerande och ger tydliga och klara instruktioner till hjärträddaren hur han/hon ska gå tillväga utifrån de signaler som maskinen läser av genom de två elektrodplattor som fästes på patientens bål.  

  – Med flöden på cirka 600 besökare per dag hos Apotek Hjärtat och 60 000 personer i veckan hos Flygstaden handel, är det troligt att ett sjukdomsfall skulle kunna inträffa. Då är det skönt att vara beredd och veta vad som behöver göras,  

  säger Linda Nordlöf, biträdande Apotekschef Apotek Hjärtat Flygstaden.

  Utbildningen har tagits fram i samarbete med HLR rådet och på Riksförbundet för HjärtLung är man positiv till att fler hjärtstartare placeras ut på offentliga platser.

  – När fler personer kan och vågar starta hjärt-lungräddning, och när ännu fler hjärtstartare finns lättillgängliga, kommer också fler personer att kunna få snabb och livsavgörande hjälp. Det viktigaste är att göra någonting – chansen att överleva ökar påtagligt när någon påbörjar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare fram till att ambulanspersonalen kommer och tar över, 

  säger Inger Ros, förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung.

  Dela