FÖRVÄRV

ICA har ingått avtal om förvärv av logistikfastigheten Saltängen 1, Västerås

ICA Fastigheter AB, genom dotterbolaget Fastica Holding AB, har den 9 mars ingått avtal om att förvärva fastigheten Saltängen 1 i Västerås från Saltängen Property Invest AB (publ.) för en köpeskilling om cirka 1,1 miljard SEK före skatteavdrag, vilket preliminärt motsvarar cirka 1,0 miljard SEK efter skatteavdrag.

ICA är ensam hyresgäst i fastigheten och bedriver idag logistikverksamhet där och äger dessutom angränsande obebyggda fastigheter. Förvärvet skulle innebära att ICA Gruppens  investeringar (CAPEX) för 2020 bedöms uppgå till fem Mdkr.

- Västerås är en viktig plats för oss och vi är gärna kvar i Hackstaområdet. Möjligheten att förvärva fastigheten och därmed göra de investeringar som fastigheten kräver kommer att skapa en strategisk viktig tillgång för oss, och är i linje med vår strategi att äga våra viktigaste logistikenheter. Vårt huvudalternativ till ett förvärv är att bygga en ny anläggning på granntomten som vi redan äger. Givet de överenskomna villkoren så är ett förvärv i dagsläget det mest intressanta alternativet för oss, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.

Förvärv villkorat av godkännande i april 2020

Förvärvet är villkorat av godkännande från bolagsstämma i Saltängen Property Invest AB och säljarens styrelse rekommenderar enhälligt att säljarens årsstämma som hålls den 14 april 2020 lämnar ett sådant godkännande. Om årsstämman godkänner avyttringen beräknas tillträde ske i slutet av april 2020. ICA Fastigheter har rätt att frånträda avtalet om säljarens årsstämma röstar nej till försäljningen. För det fall ICA Fastigheter inte frånträder avtalet och annan bolagsstämma i säljaren inte godkänner transaktionen gäller avtalet till den 31 december 2020. Förvärvet finansieras genom kontanta medel och skulle innebära att ICA Gruppens investeringsnivå för 2020 (CAPEX) stiger från tidigare beräknade fyra till fem Mdkr.

Dela