FÖRVÄRV

ICA Fastigheter förvärvar tre fastigheter i Östergötland

I Norrköping förvärvas en 12 000 kvadratmeter stor fastighet på Blygatan 27 vid Ingelsta och i Linköping förvärvas fastigheterna Laken 3 och Laken 5 i Berga Centrum.

Adaptern 3 vid Ingelsta i Norrköping

ICA Fastigheter har förvärvat fastigheten Adaptern 3 som ligger på Blygatan 27 vid Ingelsta i Norrköping.Förvärvet innebär att ICA Sverige ometablerar Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat från Ingelsta Shopping till Blygatan 27. Beräknad öppning för nya Maxi ICA Stormarknad är hösten 2023. Nuvarande Maxi ICA Stormarknad kommer att finnas kvar i Ingelsta Shopping fram till öppning av den nya butiken.

Adaptern 3 har en uthyrbar area om drygt 12 000 kvadratmeter. Sedan tidigare är Systembolaget hyresgäst i fastigheten. ICA Fastigheter kommer arbeta för att utveckla och stärka platsen ytterligare.

- Detta är ett långsiktigt fastighetsförvärv i ett strategiskt viktigt läge. Med förvärvet möjliggör vi för ICA att utveckla kunderbjudandet och förbättra tillgängligheten på Ingelsta Norrköping med en ny placering av Maxi ICA Stormarknad, säger Christina Hambäck, chef Strategi & Investeringar ICA Fastigheter.

Laken 3 och Laken 5, Berga centrum i Linköping

Dessutom har två fastigheter strax utanför centrala Linköping förvärvats. Fastigheten Laken 3 inrymmer idag ICA Supermarket Berga Centrum samt annan centrumhandel till en totalyta om cirka 2 500 kvadratmeter. På fastigheten Laken 3 finns även ytterligare en byggnad med en lokalyta om drygt 2 600 kvadratmeter där det bland annat bedrivs en vårdcentral samt en tandläkarmottagning.

Fastigheten Laken 5 utgörs idag av en markyta om drygt 1 100 kvadratmeter som upptas av parkeringsplatser.

- Förvärvet är en del i ICA Fastigheters strategi att långsiktigt utveckla och stärka marknadsplatser där ICA är huvudsaklig hyresgäst, säger Christina Hambäck, chef Strategi & Investering på ICA Fastigheter.

Tillträde för Laken 3 och 5 är beräknat till 1 februari 2021.

Tillbaka till nyheterna
Dela