Vår fastighet som samhällsfunktion

  Ekholmen centrum skapar möjlighet för de boende att göra sin röst hörd i EU-valet

  Vart femte år är det val till Europaparlamentet och den 26 maj är det dags för Sverige att rösta. Förutom att hitta lokaler till valdagen läggs ett stort arbete ned av kommunerna för att runt om i Sverige utses lokala mötesplatser i samhället som lämpliga platser för förtidsröstningen. I Ekholmen centrum, som ägs och förvaltas av ICA Fastigheter, har ett sådant mobilt valkontor skapats. Där kan de boende i och kring centrumet förtidsrösta och ställa frågor om EU-valet.

  Tidigt i januari i år kontaktades ICA Fastigheter av Linköpings kommun med en förfrågan om att ha Ekholmen centrum som förtidsröstningslokal vid valet till Europaparlamentet 2019. Platsen ansågs lämplig som naturlig mötespunkt med god tillgänglighet i vardagen för boende och besökare runt om Ekholmen, speciellt med hänsyn till att det bor många pensionärer i området. Under 18 dagar med start den 8 maj kommer personalen från Linköpings kommun bemanna förtidsröstningen. Redan nu har den visats sig vara mycket uppskattad med bra tider och god synlighet i centrumet. 

  Vad är det vi röstar om?

  I Sverige får EU-valet allt större uppmärksamhet som medborgarval. Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val och genom att rösta i valet till Europaparlamentet har medborgarna möjlighet att vara med och påverka EU:s politik som berör hur exempelvis den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU ska fungera och där EU-medborgarna fritt kan flytta mellan länderna för att arbeta och studera.

  EU har än längre historia än man tror

  Även om Sverige gick med i EU redan 1995 går dess historia mycket längre tillbaka än så då EUs arbetsområden formades strax efter andra världskriget. För att säkra freden i Europa startar sex länder ett samarbete om kol- och stålproduktion. Drygt 60 år senare har EU 28 medlemsländer som samarbetar om bland annat fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

  Är du upptagen den 26 maj är det en god idé att förtidsrösta. Välkommen förbi din lokala vallokal mitt i samhällets nav. Glöm inte röstkort och id-handling.

  Dela