NYBYGGNADSPROJEKT

ICA Fastigheter ingår samarbete för att utveckla hållbart blandstadskvarter i Lund

I Brunnshög i Lund utvecklar ICA Fastigheter ett helt nytt kvarter om cirka 20 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en ICA-butik och 258 hyreslägenheter. ICA Fastigheter har tecknat ett projekteringsavtal med Serneke Sverige, samt en avsiktsförklaring med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av bostäderna.

- Vi är väldigt glada över att samarbeta med Serneke Sverige och Lansa Fastigheter i Brunnshög. Nu ser vi fram emot att förverkliga ett modernt och hållbart kvarter med fokus på människorna som kommer att bo och leva här, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

ICA Fastigheter har tecknat avtal med Serneke Sverige om fortsatt projektering av de kommersiella ytorna och bostadsdelen.

ICA Fastigheter tar ett helhetsansvar 

Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten med tillträde vid färdigställandet.

Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025.

- Detta är det första pågående projektet där ICA Fastigheter agerar byggherre för såväl kommersiella delar som bostäder, och är en unik lösning i Brunnshög då vi ser stora fördelar med att ta ett helhetsansvar för projektets genomförande, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter. 

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

 

Foto: ICA Fastigheter/Fojab arkitekter

Läs mer om projektet här
Dela