Anna Nyberg lämnar ICA Fastigheter

Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter och del av ICA Gruppens koncernledning, har valt att lämna sin tjänst den 30 juni 2023. Mattias Lundgren, CFO ICA Fastigheter, tillträder som tillförordnad vd från och med 19 juni 2023.

- Anna Nyberg har framgångsrikt lett ICA Fastigheter under tre mycket händelserika år. De viktiga fastighetsförsäljningarna och bildandet av de samägda fastighetsbolagen som Anna har genomfört de senaste åren, har varit av stort strategiskt värde för ICA Gruppen. Samtidigt innebär det en delvis förändad inriktning för fastighetsbolaget framåt, med ett ökat fokus på förvaltning. I ljuset av det har vi gemensamt kommit fram till att det är en bra tidpunkt för ett vdskifte och jag vill önska Anna ett stort lycka till i framtiden, säger Nina Jönsson, vd ICA Gruppen.

- Beslutet att lämna ICA har växt fram under våren och det känns nu som en lämplig timing för mig att gå vidare. Det har varit både intensivt och spännande att leda ICA Fastigheter under denna mycket transaktionsrika period. ICA Fastigheter är sett till sitt fastighetsbestånd idag delvis ett annat bolag än när jag tillträdde men med samma viktiga samhällsuppdrag. Nu när bolaget går in i en mer förvaltande fas känns det också naturligt att lämna vd-rollen och gå vidare i min yrkeskarriär, säger Anna Nyberg, avgående vd för ICA Fastigheter.

Rekrytering av ersättare är inledd. Mattias Lundgren, CFO på ICA Fastigheter, går in som tillförordnad vd fram tills ny ordinarie vd är på plats.

Dela