Almedalen

  ALMEDALEN 3 JULI: OMRÅDESPLANERING I KONSTANT BETA-VERSION?

  Vad består framtiden av, förutom osäkerhet? Digitaliseringen förändrar hur vi bor, lever och arbetar. Samtidigt planerar och utvecklar vi områden enbart utifrån dagens behov, trots att det kan ta ungefär tio år att färdigställa ett utvecklingsprojekt. Om områdesutvecklingar ska vara uthålliga och lyhörda inför gradvisa förändringar behöver de befinna sig i ett konstant beta-tillstånd.

  Men ständiga förändringar kräver flexibilitet – inte minst vad gäller detaljplaner, som borde kunna uppdateras enkelt och sömlöst över tid för att möta människans förändrade behov.

  Det kan gälla exempelvis trafikled och parkeringar till ett områdes innehåll och användning. Hur kan vi undvika en ryckig och oförutseende stadsplanering och istället omfamna ett tillstånd av konstant beta?

  Välkommen till ett samtal om en möjlig framtid utan planeringsmässiga brandkårsutryckningar.​

   

  Medverkande: Klara Palmberg-Broryd (biträdande stadsdirektör, Nacka stad), Lena Boberg (VD, ICA Fastigheter), Bodil Eriksson (VD, volM), OKQ8 

  Tid: 8.45-9.45, 3 juli

  Plats: Strandgatan 27, trädgården

  Dela