Michael tar jobbsprång på ICA Fastigheter

  Bristen på arbetskraft är stor i flera branscher. Samtidigt anländer människor med rätt kompetens till Sverige, men många går sysslolösa. Civilingenjören Michael Bahta, från Eritrea, gör just nu sin praktik på ICA Fastigheter via Jobbsprånget.

  - Jag ser praktiken som en viktig nyckel. Jag får en möjlighet att bygga ett stort kontaktnät och en chans att arbeta inom just mitt kompetensområde. Det är väldigt värdefullt, säger Michael Bahta.
  Med en civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad och 15 års arbetslivserfarenhet från hemlandet Eritrea har Michael stor rutin från branschen. Han har bland annat arbetat åt Röda Korset och flera andra NGO-organisationer.

  Till exempel med att projektleda byggandet av skolor och återuppbyggnaden av olika samhällsfunktioner i eftermälet av krig och gränskonflikter med grannlandet Etiopien.

  Påskyndar introduktionen

  Sedan början av mars gör han sin fyra månader långa praktik på ICA Fastigheter via Jobbsprånget. Praktikprogrammets syfte är att påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

  Just nu arbetar Michael att ta fram ett stöd för att göra riskavvägningar i projekt, en typ av risklista som ska kunna implementeras i alla ICA Fastigheters projekt. 

  - Det är en härlig arbetsplats och ICA är en stor och professionell organisation. Det är verkligen en utvecklande praktik, samtidigt som jag känner att jag kan och får bidra med min kunskap och erfarenhet, säger Michael.

  Måste ta tillvara på nyanländas kompetens

  Det tar mellan fem och tio år för nyanlända akademiker att få jobb, enligt Svenskt Näringslivs rapport ”Utbildningsfällan”. Jobbsprånget har de senaste åren resulterat i att 70 procent får arbete efter praktiken och 98 procent upplever ökade arbetsmöjligheter.


  - Vi måste alla bli bättre på att både se och ta tillvara den kompetens som finns hos nyanlända. Med Jobbsprånget sänks trösklarna både för arbetsgivare och kandidater, och ger en snabbare väg till ett jobb som matchar kandidatens erfarenhet och utbildning. Alla vinner på det, säger Rebecca Westring, chef projektledning på ICA Fastigheter och Michaels handledare.
  Dela