Debattartikel

    Debattartikel GT "Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa ett levande och tryggt samhälle för alla."

    Trygghet och platssamverkan är en god affär. Torsdag 12 september skriver vår vd Lena Boberg och Jan Eric Löwström, ordförande distrikt väst ICA-handlarnas Förbund, i GT Debatt om vikten av att kommuner, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle arbetar mer tillsammans för att skapa ett levande och tryggt samhälle för alla.

    ”Som fastighetsägare är vår erfarenhet att människor som trivs och tar hand om sitt område ger platsen trygghet, deras frånvaro skapar otrygghet. Men då måste vi börja samarbeta och bilda goda förutsättningar för platssamverkan.Genom att dela mål och resurser mellan fastighetsägare, näringsliv och över kommungränser kan vi tillsammans skapa trygga, attraktiva och inkluderande platser och områden där människor vill dröja sig kvar.”

    Länk till debattartikel: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/trygghet-ar-en-god-affar/

    Dela