Schema för videomötesrummet

Program onsdagen 22 september

Kl 8.30 – 9 Framtiden är flexibel - så arbetar vi med flexibla konstruktioner och platser.
Tema: Flexibla konstruktioner
Catrine Axelsson, Chef Projekt- och Affärsutveckling och Per Gynnerstedt, Byggprojektledare

Kl 9 – 10 Flexibilitet och långsiktiga partnerskap är framtiden.
Tema: Strategiska partnerskap
Catarina Ekberg, Chef Projektutveckling och Catrine Axelsson, Chef Projekt- och Affärsutveckling

Kl 10 – 11 Vi är en samhällsbyggare - ska vi bygga platser tillsammans?
Tema: Om ICA Fastigheter
Catarina Ekberg, Chef Projektutveckling och Sofia Lindegård, Projektledare marknad (moderator)

Kl 11 – 11.45 Hur skapar vi tryggare samhällen tillsammans? Diskussionsforum
Tema: Trygghet
Sara Haasmark, Hållbarhetsansvarig och Maria Andersson, Marknadsområdeschef Nord/Öst

Kl 11.45 – 13 Lunchpaus

Kl 13 – 14 Så säkrar ICA Fastigheter upp ICAs online behov genom förvärv och ägande av logistikfastigheter.
Tema: Fastighetstransaktioner med fokus på logistik
Paulina Schönning, Chef Logistikfastigheter och Per Kessling, Transaktionsansvarig

Kl 14 – 15 Hälsa är hett – hälsosamma platser och hälsosamma effekter.
Tema: Hälsa
Sara Haasmark, Hållbarhetsansvarig och Sofia Lindegård, Projektledare marknad

Kl 15 – 16 Hållbara val – träbyggnation skapar lägre klimatavtryck med flera positiva effekter.
Tema: Hållbarhet/Trä som byggmaterial
Catrine Axelsson, Chef Projekt- och Affärsutveckling och Per Gynnerstedt, Byggprojektledare

Kl 16 – 16.45 Så har pandemin påverkat handelsmönster och knuffat på utvecklingen.
Tema: Trender inom online, digitalisering
Johanna Löndahl, CIO och Jennie Livensjö, Affärsutvecklare, Analys

Program torsdagen 23 september

Kl 8.30 – 9 Flexibilitet och långsiktiga partnerskap är framtiden.
Tema: Strategiska partnerskap
Catarina Ekberg, Chef Projektutveckling och Sofia Lindegård, Projektledare marknad (moderator)

Kl 9 – 10 Vi är en samhällsbyggare - ska vi bygga platser tillsammans?
Tema: Om ICA Fastigheter
Catarina Ekberg, Chef Projektutveckling och Sofia Lindegård, Projektledare marknad (moderator)

Kl 10 – 11 Hur skapar vi tryggare samhällen tillsammans? Diskussionsforum
Tema: Trygghet
Sara Haasmark, Hållbarhetsansvarig och Maria Andersson, Marknadsområdeschef Nord/Öst

Kl 11 – 11.45 Så säkrar I¬ CA Fastigheter upp ICA¬ s online behov genom förvärv och ägande av logistikfastigheter.
Tema: Fastighetstransaktioner med fokus på logistik
Paulina Schönning, Chef Logistikfastigheter och Magnus Hjelmberg, Transaktionschef

Kl 11.45 – 13 Lunchpaus

Kl 13 – 14 Hälsa är hett – hälsosamma platser och hälsosamma effekter.
Tema: Hälsa
Sara Haasmark, Hållbarhetsansvarig och Sofia Lindegård, Projektledare marknad

Kl 14 – 15 Så har pandemin påverkat handelsmönster och knuffat på utvecklingen.
Tema: Trender inom online, digitalisering
Johanna Löndahl, CIO och Jennie Livensjö, Affärsutvecklare, Analys

Kl 15 – 16 Hållbara val – träbyggnation skapar lägre klimatavtryck med flera positiva effekter.
Tema: Hållbarhet/Trä som byggmaterial
Catrine Axelsson, Chef Projekt- och Affärsutveckling och Niclas Lundgren, Miljö- & kvalitetsledare

Kl 16 – 16.45 Framtiden är flexibel - så arbetar vi med flexibla konstruktioner och platser.
Tema: Flexibla konstruktioner
Catrine Axelsson, Chef Projekt- och Affärsutveckling och Per Gynnerstedt, Byggprojektledare

Dela