SKA VI SES?

Välkommen till oss under Business Arena 2021

Under Business Arena har vi ett digitalt videomötesrum tillgängligt, så du kan besöka vår monter och träffa oss, men digitalt. I montern kan du bland annat träffa några av våra experter i vårt videoforum. Vår specialsite och schemat för båda dagarna hittar du via länken här. Vi ses!

Träffa oss på Business Arena

Vi lever med en pandemi!

Varje vecka möter vi på ICA cirka 12 miljoner besökare i våra butiker runt om i Sverige. Under pandemin har vi sett hur våra kunder utforskar andra sätt att handla mat, fått nya behov av tjänster och ställt allt högre krav på logistik för en trygg livsmedelsförsörjning. Som ICAs fastighetsbolag måste vi anpassa oss. Här delar vi med oss hur vi tänker kring några av de trender som påverkar samhällsklimatet just nu.

   

E-handeln tar fart och skapar nya behov och köpmönster

E-handeln skapar en förflyttning av beteende i hela samhället som också kräver en förändrad infrastruktur. Så här påverkas vi av e-handeln.

Läs mer om e-handel

Trä - lägre klimatavtryck och andra positiva effekter

En stark trend inom hållbarhet i vår bransch just nu är att bygga i trä, vilket är både bra som byggmaterial men även ger andra hälsoeffekter.

Läs mer om träbyggnation

Hälsa är hett - hälsosamma platser och val

ICA Fastigheter har länge värnat om hälsa och hållbarhet och vi vill göra det lättare för folk att leva mer hälsosamt och välja det hållbara.

Läs mer om hälsa

Och här är några till...

Flexibilitet i konstruktioner när nya beteenden uppstår

Bygger man med flexibilitet i åtanke redan från början, går det oftast smidigare att möta behoven när de ändras.

Läs mer om flexibilitet

Samhällsbyggnad och infrastruktur

ICA har alltid varit navet i byn och i den växande staden. För oss går handel och stadsutveckling hand i hand.

Vår stadsbyggnadsstrategi

Trygghet - tillsammans måste vi skapa trygga platser

Att planera för trygghet och säkerhet är ett viktigt och ofrånkomligt ansvar för oss fastighetsägare idag.

Läs mer om trygghet

Vi tror på styrkan i samarbeten, för att tillsammans skapa trygga och livfulla samhällen där människor vill bo, leva och verka. Länge.

Vi svarar gärna på frågor under Business Arena. Ska vi ta en digital fika?

Dela