Ny ICA-butik i Telefonplan

  3D fastighet i Ericssons gamla kontor blir modern ICA-butik

  ICA-butik och Apotek Hjärtat i nytt läge

  Nygammalt vid Telefonplan

  Vid Telefonplan i södra Stockholm, äger ICA Fastigheter den nybildade tredimensionella fastigheten Timotejen 29. Fastigheten ligger i gatuplan med anslutning till det som tidigare var LM Ericssons gamla huvudkontor. Genom vår ICA Supermarket-butik vill vi ge alla som bor och verkar i området tillgång till god mat och service i det nya spännande område som nu växer fram vid Ericssons gamla kontor.

  Den planerade ICA-butiken ligger i den södra delen av området Telefonplan, cirka 400 meter från Telefonplans tunnelbanestation, i stadsdelen Västberga med god tillgänglighet till E4/E20. Inom området finns ett flertal befintliga byggnader, bland annat den så kallade Tellusanläggningen uppförd som kontors- och laboratoriebyggnader för LM Ericsson. Området fick i början av 2017 en ny detaljplan och utöver livsmedelsbutik och annan handel planeras det även för en mängd bostäder, vilket kommer göra Telefonplan till en ytterligare attraktiv plats i det redan populära området.

  ICA-butiken har en planerad yta på cirka 2 100 kvm med tillhörande garage på 900 kvm. Entré till butiken sker från Responsgatan, medan varutransporter till matvarubutiken sker från den nya kvartersgatan som löper parallellt med Södertäljevägen.

  Vår 3D/2D fastighet är belägen i den lägre delen av byggnaden, med de karaktäristiska blå plåtarna. Eftersom byggnaden är ett kulturminnesmärke ska dessa blå plåtar demonteras för renovering och återmonteras enligt ursprunget. Arbetet med att förvandla matsalen till en modern butik är redan i gång. Butiken planerar att öppna vintern 2017/2018. 

  Fakta

  Kring vår projekt vid Telefonplan

  Fastighetsbeteckning: Timotejen 29
  Adress: Tellusborgsvägen
  Ort: Telefonplan, Västberga
  Kommun:  Stockholm
  Profil: ICA Supermarket
  Yta: 1 380 kvm sälj och 3 000 kvm totalt, där 900 kvm är garage
  Hyresgäster: ICA Supermarket 
  Kommunikationer: Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning och är beläget ca 300-500 meter från Telefonplans tunnelbanestation och ca 500 meter från Midsommarkransens tunnelbanestation.
  Målgrupp: Närboende i Telefonplan och Västberga. Här finns både äldre och nyproducerade bostäder i ett expansivt område.
  Planerad öppning: vintern 2017/2018

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Situationsplan