Vi bygger tillsammans

  ICA-butik och kommunalhus i Huskvarna

  29 mars 2017

  HUSKVARNAS NYA ICA KVANTUM-BUTIK INVIGDES

  Den 29 mars var det äntligen dags för Huskvarnas nya ICA Kvantum-butik att slå upp dörrarna. Köerna ringlade långt ut på parkeringen då cirka 300 personer fanns på plats för att inviga den nya butiken. Se bilder från Huskvarnas nya matmecca.

  22 september 2016

  Stadshus- och butiksprojektet i Huskvarna går in på andra året

  I slutet av augusti 2015 togs det första spadtaget till Huskvarnas nya stadshus med kontor, bibliotek och en ny modern ICA Kvantum-butik i botten. Vad har hänt under året och hur långt är det kvar? Vi gör en tillbaka blick och tittar på hur stadshuset och ICA-butiken växer fram från första spadtag till idag.

  26 augusti 2015

  Första spadtaget i Huskvarna

  Onsdagen den 26 augusti var det dags för första spadtag för bygget av ICA Kvantum och Huskvarnas nya stadshus.

  Spännande 3D lösning i Huskvarna

  ICA samarbetar med Jönköpings kommun

  ICA har under många år undersökt möjligheten att stärka sitt butiksnät i området kring Huskvarna Madängen. 2012 tecknades därför ett samverkansavtal mellan ICA Fastigheter och Jönköpings kommun i syfte att skapa en fastighet med många olika verksamheter, däribland Huskvarnas nya stadshus.

  Den 26 augusti 2015 togs det första spadtaget till byggnaden som ska inrymma drygt 300 arbetsplatser för tre olika förvaltningar, bibliotek och en modern ICA Kvantum-butik, där ICA äger sin butik genom en 3D lösning. 

  Byggnaden som stod klar våren 2017, innehåller en Kvantum-butik på cirka 3 800 kvm och Apotek Hjärtat. Fastigheten som har planerats utifrån ett miljöeffektivit perspektiv kommer certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

  Krav på social hänsyn vid anställning

  Projektet är ett av de första där ICA Fastigheter tar ett ännu större samhällsansvar i praktiken genom att ställa krav på totalentreprenörens upphandling av arbetskraft med social hänsyn. 

  Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är ett prioriterat mål i Jönköpings Kommun, med mål att öka möjligheten till nya jobb för Jönköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden.

  I det gemensamma projektet satte därför ICA och Jönköpings kommun i upphandlingsvillkoren krav på entreprenören att särskild social hänsyn skulle tas vid upphandling av arbetskraft. 

  Enligt kontraktet ska entreprenören kontinuerligt under byggperioden ta in minst 5 elever/läsår från relaterade gymnasieutbildningar som ges en APL plats under minst 5 veckor per elev. Dessutom ska det finnas minst fem lärlingsanställningar för elever med yrkesexamen från gymnasiets Bygg- och Anläggningsprogram. Ett tredje steg är att entreprenören även ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden under byggperioden och tillhandaha två praktikplatser för arbetslösa personer från Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning. 

  Målet för de tre initiativen är att deltagarna praktiskt ska få pröva arbetsuppgifter och ta ansvar under handledning på en arbetsplats i syfte att erhålla kompetenser som gör individen anställningsbar och därmed minska arbetslöshet och bidragsberoende.  

  Fakta

  Fakta kring vårt 3D projekt tillsammans med Jönköpings kommun

  Fastighet: Madängen 3
  Ort: Madängen/Huskvarna
  Kommun: Jönköpings kommun
  Innehåll/butiksprofil: ICA Kvantum och Apotek Hjärtat
  Yta: ICA-butikens yta 3 800 kvm, kommunens verksamhet cirka 8 000 kvm BTA
  Målgrupp: Boende i området kring Madängen, Huskvarna
  Parkering: 265 gemensamma p-platser
  Miljöprofil: Butiken ska byggas för att klara certifieringen Miljöbyggnad Silver
  Byggstart: 26 augusti 2015
  Invigning: ICA Kvantum öppnade den 29 mars 2017, stadshuset i augusti 2017
  Arkitekt: ICA-butiken Tecknarstudion, Göteborg. Illustrationer kommunen Palle Widegren, HMXW Arkitekter
  Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB
  Kommunikationer: Butiken har ett centralt läge i Huskvarna nära kommunikationer
  Läs mer: Kommunens nyhetssida om projektet ; HMXW Arkitekter

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Illustration närområde