Goda grannar i Skurup

  Nu bygger vi till vår marknadsplats

  24 augusti 2017; FLER GODA GRANNAR I SKURUP

  BUTIKER FÖR HEMMAFIXARNA TILL SKURUPS HANDELSPLATS

  Vid ICA Supermarket i Skurup utvecklas nu en ny handelsplats. I augusti 2017 har ytterligare hyresgäster tecknat avtal med grannfastighetsägaren MIMS Invest, som lämnat in en bygglovsansökan för fastigheten Gåskarlen 3. På fastigheten ska det byggas butiker för att inrymma de nya hyresgästerna Jysk samt Jem & Fix, vilka kommer skapa ytterligare trafik till Skurups Handelsplats. Ambitionen är att kunna starta byggnationen under hösten 2017, för att stå färdigt och kunna öppna hösten 2018. 

  Först att etablera sig på Skurup Handelsplats utöver ICA Supermarket, var Dollarstore som öppnar i dagarna. Utöver Dollarstore ska Sibylla, OKQ8, Vreab Lagerhotell samt en biltvättanläggning öppna under 2017. 

  Nya goda grannar i Skurup

  20 000 kvadratmeter ytterligare handel och service till Skurup

  På uppdrag av ICA Fastigheter utvecklar TAM Retail Skurup Handelsplats med ytterligare 20 000 kvadratmeter handel i nära anslutning till ICA Supermarket Skurup.

  Utvecklingen av handelsplatsen sker löpande med byggstart hösten 2016. Först att etablera sig på Skurup Handelsplats blir Dollarstore, Sibylla, OKQ8, Vreab Lagerhotell samt en biltvättanläggning.

  De första butikerna planeras att öppna under 2017.