Moraberg

  Tillsammans med Biltema bygger vi för en godare vardag och rikare fritid.

   15 mars 2017

   Planerar för framtiden: Nu söker Maxi i Moraberg morgondagens medarbetare

   I Moraberg i Södertälje byggs nu en helt ny ICA Maxi butik och nu är ICA handlaren redan på gång för att hitta butikens viktigaste tillgång – medarbetarna.

   14 december 2015

   Första spadtaget i Moraberg

   Den 14 december samlades representanter från Södertälje kommun, ICA Fastigheter, ICA och Biltema för att ta det första spadtaget till Morabergs nya handelsplats. Söder om Moraberg nära Glasberga i Södertälje etableras nu en ICA Maxi Stormarknad och en Biltemabutik, vars utbud och öppettider ska ge besökarna en enklare vardag och rikare fritid.

   Ny etablering i Södertälje

   Gemensam marknadsplats för matglada och händiga

   Söder om Moraberg i Södertälje etablerar ICA Fastigheter tillsammans med Biltema butiker vars utbud och öppettider ska ge besökarna en enklare vardag och rikare fritid.

   ICA Fastigheters fokus är att skapa attraktiva platser kring våra ICA-butiker. Genom att bygga en handelsplats tillsammans med Biltema, stärker vi vår Maxi-butiks erbjudande med det utbud och service som Biltema erbjuder.

   Hela handelsplatsen är på totalt cirka 13 000 kvadratmeter, varav ICAs butik är cirka 6 000 kvadratmeter och Biltemas butik på cirka 5 500 kvadratmeter. I anslutning till Maxi-butiken kommer det även att finnas en förbutik och Apotek Hjärtat samt förberedas för online handel.

   Ett attraktivt läge i ett expansivt område

   Vårt gemensamma mål är att skapa en attraktiv handelsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov och som ger de människor som bor och rör sig i området ett brett utbud och god service. Vår nya handelsplats i Södertälje byggs därför i det expansiva och växande området Glasberga, söder om Moraberg, där det fram till 2018 planeras för 500-600 bostäder i närområdet. Läget täcker även in östra delen av Södertälje samt delar av Salem samt Botkyrka kommun. Tack vare bra tillgänglighet, genom den nära anslutningen till E4, är det möjligt för trafikanter att enkelt och smidigt svänga av och parkera på våra parkeringsplatser.

   Byggnation med miljön i åtanke

   ICA Fastigheters mål är alltid att bygga energieffektivt. Vi kommer, liksom vid våra övriga byggprojekt, att jobba med energieffektiviserande åtgärder som stöttar driften av fastigheten. Maxi-butiken är tänkt att Svanenmärkas och kommer att återvinna matsvinn och energi från spillvärme. Dessutom använder sig butiken i Moraberg av geoenergi med borrhålslager som genererar både bergvärme och komfortkyla beroende på årstid. 

   Tack vare etableringen av butiken kommer ett 70-tal nya arbetstillfällen skapas i Södertälje kommun. Invigning sker under 2017 och butiken kommer att ägas och förvaltas av ICA Fastigheter.