Nyhet

    ICA Fastigheters hyresgäster samlade in 60 000 kronor genom undersökning

    I samband med ICA Fastigheters hyresgästundersökning som pågick under oktober månad valde vi att skänka 100 kronor per besvarad enkät till Cancerfonden. 601 respondenter besvarade undersökningen, vilket innebär att vi genom våra hyresgästers engagemang i årets undersökning bidrar med 60 100 kronor till Cancerfonden. Vi vill rikta ett varmt tack till alla hyresgäster som bidrog till detta. 

    Därför har ICA stöttat Cancerfonden under många år

    ICA har stöttat Cancerfonden sedan 1950-talet och Rosa Bandet-kampanjen sedan starten 2003. Genom Rosa Bandet-kampanjen vill ICA även inspirera till hälsosamma vanor för att minska risken att drabbas av cancer. ICA och våra kunder samlade i år in rekordsumman 48 miljoner kronor till Cancerfonden (42 Mkr 2015), Apotek Hjärtats insamling till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bidrog med 6,7 miljoner kronor.