ICA Fastigheter medarrangör till internationell open innovation-tävling för restvärme

  Varje år går stora mängder överbliven värme från industriella processer till spillo. Restvärme som skulle kunna ge närproducerade livsmedel, arbetstillfällen och ett mer hållbart samhälle. Det tycker vi är slöseri med energi. Därför är ICA Fastigheter en av tolv medarrangerande parter i den internationella Vinnova-sponsrade open innovation-tävlingen Restvärmeinnovationen.

  Tävlingen anordnas av restvärmekonsortiet SSE-C med ICA Fastigheter en av tolv medarrangörer och vänder sig till innovatörer över hela världen. Uppgiften är att utveckla en lösning för livsmedelsproduktion i stadsmiljö där restvärme används för uppvärmning för exempelvis växthus eller fiskodlingar.

  I vinstpotten ligger två miljoner kronor från Vinnova som fördelas efter tävlingens olika bedömningsmoment.

  Kommuner vill investera i restvärmedrivna anläggningar
  Om tävlingsdeltagarna lyckas hitta rätt systemlösning står flera svenska kommuner redo att investera i en anläggning. Bland annat Lunds kommun i den nya stadsdelen Brunnshög, där ICA Fastigheter med preliminär byggstart 2018 kommer att bygga ett kvarter och ICA-butik med stort hållbarhetsfokus.

  Tre steg i tävlingen
  Tävlingen genomförs i tre steg och första deadline för inlämning av bidrag är den 2 juni 2017. Läs mer om tävlingen och hur man anmäler via länkbannern nedan.

  Övriga medarrangörer är: Atrinova i Oskarshamn, Bjuvs kommun, Climate-KIC Nordic, EON Sverige, Kraftringen, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad, Region Skåne, Sustainable Business Hub samt Veolia Nordic.    

  Vi använder idag till viss del restvärme i våra butiker, men vi ser stor potential och många användningsområden för restvärme i framtiden för att på ett hållbart sätt minska vår miljöpåverkan. Tävlingen är ett viktigt medel för att lyfta restvärmen som energikälla och kommer förhoppningsvis ge nya idéer om hur vi och andra företag kan nyttja restvärme i framtida projektsäger Fredrik H Johansson, projektutvecklare på ICA Fastigheter.